Introductie Sound Finance

Sound Finance ondersteunt op het gebied van (interim / project) management, advies en toezicht; kernvakgebied is financieel management.

Sound Finance is in 2008 opgericht door Marleen Kloppers, afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant met 20 jaar ervaring en kennis van Prince2 en Lean Six Sigma. Zij is fulltime en ook buiten Nederland inzetbaar.

Profiel Marleen 

 • Professionele senior financial met twintig jaar ervaring, met name in hands-on management rollen.
 • Kernvak is financieel management, inclusief (her-)ontwerp en optimalisatie van financiële en rapportage processen; daarnaast ervaren met projectmanagement en aansturing van back-offices, shared service centers en andere niet-financiële afdelingen.
 • Doctoraal bedrijfseconomie en postdoctoraal RA; PRINCE2 gecertificeerd sinds 2011, Green belt Lean Six Sigma sinds 2014.
 • Start carrière in audit praktijk (PwC); financieel, operationeel en project managementervaring opgedaan binnen nationale en internationale, beurs- en niet beursgenoteerde bedrijven (waaronder AXA en Bilfinger).
 • Branche ervaring met name in de financiële sector, zakelijke dienstverlening en de vastgoed sector.
 • Sinds 2014 lid RvC en voorzitter Audit Committee van KMU Verzekeringen NV (Metaalunie), sinds april 2015 bestuurslid (penningmeester, onbezoldigd) bij Theater Kikker en Podium Hoge Woerd.
 Marleen Kloppers home

  h

 Competenties

 • Analytisch en gezond kritisch, duikt in de diepte waar gewenst en behoudt overzicht.
 • Oriënteert zich snel, hands-on en resultaatgericht met ‘getting things done’ mentaliteit; gewend om onder strikte deadlines te werken.
 • People manager, focus op ontwikkeling van medewerkers en teams, met name in veranderende omgevingen.
 • Gewend om op alle niveaus te communiceren met een heldere communicatiestijl; Engels is vloeiend in woord en geschrift, Duits is goed. 


Ervaring

 • Integratie van bedrijven en afdelingen na overnames en fusies (laten aansluiten van accounting, reporting, budgettering, IT systemen, processen en arbeidsvoorwaarden).
 • Implementeren en verbeteren van interne controle omgeving op bedrijfs- en afdelingsniveau (structuur organisatie, AO/IC, IT, procedures en rapportage).
 • Aansturen van verbeterprojecten van financiële afdelingen en interne en externe rapportageprocessen.
 • Project- en verandermanagement, tijdelijke vervanging van financieel management.
Sound Finance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30247939.